Huisregels

Huisregels

ALGEMENE HUISREGELS EN VOORWAARDEN

Oriëntal Paradise Hotel bv
Sint Jorisstraat 109
9140 Temse
BTW BE0889 951 541

Wanneer u reserveert bij Oriëntal Paradise gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en onze huisregels.

Alle reservaties die gemaakt worden telefonisch, per e-mail, brief of online gelden als een bindende overeenkomst tussen Oriëntal Paradise en de klant.
Alle informatie betreffende ons complex staat vermeld op onze website.
Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Oriëntal Paradise onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder vermeld staan.
De klant/bezoeker verklaart deze bepalingen te kennen en ze te aanvaarden.

ARTIKEL 1 – HERROEPINGSRECHT
De gemaakte reservaties vallen niet onder het herroepingsrecht, noch onder de verkoop op afstand voor online of telefonische aankopen.

ARTIKEL 2 – PRIVACY
Wij verlenen u de toegang tot de door u gekozen ruimte. Deze ruimte kan u in alle privacy gebruiken volgens de door u gereserveerde tijdsduur.

ARTIKEL 3 – VOORSCHOTTEN
Alle reservaties worden per e-mail, online of telefonisch gedaan. Bij een reservatie zal u van ons een bevestigingsmail krijgen alsook een herinnering de dag voor uw reservatie. Deze e-mails worden verzonden vanuit ons reservatiesysteem (Resengo NV). In de bevestigingsmails vindt u een link terug waarmee u de reservatie dient te bevestigen en waarmee u zich akkoord verklaard met onze algemene voorwaarden.

Voorschotten kan u betalen via ons rekeningnummer BE93 6528 5660 5567 BIC: HBKABE22
met vermelding van het referentie nummer of met de gestructureerde mededeling dat is vermeld op uw reservatie bevestiging, of cash aan onze receptie.
Indien voorschotten ons niet tijdig bereiken behouden wij het recht om de reservatie te annuleren en opnieuw beschikbaar te stellen voor andere klanten.

ARTIKEL 4 – RONDLEIDING
Bij aankomst is er een rondleiding voorzien door één van onze medewerkers die het correcte gebruik van de toestellen en de faciliteiten zal toelichten.
Het is verboden om zelf producten toe te voegen aan de faciliteiten, het water van het zwembad of de Hot whirlpools. Bij verontreiniging of vaststelling hiervan zullen de kosten die wij moeten maken integraal worden doorgerekend naar de klant inclusief een schadevergoeding.

ARTIKEL 5 – ACTIES
Acties, kortingen of aanbiedingen zijn niet onderling cumuleerbaar, ruilbaar voor cash geld en zijn steeds zoals de voorraad strekt.

ARTIKEL 6 – AANKOMST
Gelieve ongeveer 5 voor het reservatie aanvangsuur aanwezig te zijn. Het gereserveerde einduur blijft steeds behouden, ook indien U later toekomt ongeacht de reden.
Op deze manier kunnen de volgende klanten ook op tijd de ruimte betreden na onze reiniging.
Indien u de ruimte later verlaat dan gereserveerd zal dit extra worden aangerekend aan 1,00 € per minuut.

ARTIKEL 7 – HYGIËNE
Om hygiënische reden is het verplicht eerst te douchen en u te wassen met zeep voor de ingebruikname van onze faciliteiten, of voor u een massage ondergaat.
Verder is het steeds verplicht om een handdoek onder u te leggen in de sauna cabines en de relaxruimtes.

ARTIKEL 8 – BADKLEDING
Er wordt u medegedeeld dat het gebruik van textiel in de Hot whirlpool en/of het zwembad kan bijdragen tot verontreiniging van de waterkwaliteit.
Bij verontreiniging hiervan zullen de kosten die wij moeten maken integraal worden doorgerekend naar de klant inclusief een schadevergoeding.

ARTIKEL 9 – ETEN & DRINKEN
Het is verboden eten en/of drinken te nuttigen in de Hot whirlpools, sauna cabines of het zwembad.
Indien u deze regels niet respecteert en hierdoor het water of de filters moeten vervangen worden, bij verontreiniging hiervan zullen de kosten die wij moeten maken integraal worden doorgerekend naar de klant inclusief een schadevergoeding.
Het is verboden zelf eten en/of drinken mee te brengen.
Elke ruimte is uitgerust met een mini bar en de mogelijkheid is aanwezig om snacks te bestellen via de interne telefoon.

ARTIKEL 10 – VERBODEN 
De klanten zijn eraan gehouden geen verboden middelen, dieren, eten en drinken in ons complex binnen te brengen.
Bij vaststelling zullen er extra kosten worden aangerekend.
Het is verboden om zelf producten toe te voegen aan de faciliteiten. Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker toch producten bij het water van het zwembad of de Hot whirlpools heeft toegevoegd zullen de kosten voor vernieuwing van het water integraal worden doorgerekend aan de gebruiker.

ARTIKEL 11 – RUST
Gelieve de rust van onze buren en andere klanten in het gebouw te willen respecteren.
Roepen, gillen, lawaai maken, het afspelen van luide muziek, het verstoren van de rust,… in het complex, de relaxtuin of de Hot whirlpools kan lijden tot verwijdering uit ons complex. Bij vaststelling behouden wij dit recht.

ARTIKEL 12  – LOPEN
Lopen of rennen is ten strengste verboden in het ganse complex. In alle ruimtes zijn slippers voorzien, het is verplicht deze te dragen gedurende uw bezoek.

ARTIKEL 13 – ANNULATIEVOORWAARDEN
A) Annulaties kunnen enkel worden doorgegeven via e-mail.
Annuleren via telefoon is niet mogelijk, op die manier heeft ook u een bewijs bij eventuele twijfel.

B) Voor reservaties die meer dan 48h op voorhand worden geannuleerd zal het voorschot worden terugbetaald of kan het voorschot in uw klantenfiche behouden blijven als een tegoed voor een volgend bezoek.
Indien u kiest voor een terugbetaling van het voorschot zal er 5,00 € aan administratiekosten in mindering worden gebracht.
Om een terugbetaling van het voorschot te kunnen krijgen vragen wij u ons een rekeningnummer te bezorgen waarop de terugbetaling kan worden uitgevoerd.

C) Indien u annuleert de dag zelf zijn wij genoodzaakt 100 % van uw reservering aan te rekenen en het reeds betaalde voorschot te verrekenen.

D) Indien u niet aanwezig bent op uw reservatie zonder verwittiging (no show) zal het volledige bedrag van de gemaakte reservatie worden aangerekend.
Het bedrag van de reservatie zal vermeerderd worden met 7 % schadevergoeding.
Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen de 5 dagen op het rekeningnummer BE93 6528 5660 5567 BIC: HBKABE22 met vermelding van uw naam.

E) Indien de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de termijn van 5 dagen zal het dossier worden overgemaakt aan onze raadsman.
De kosten van onze raadsman en de gerechtskosten zullen integraal worden doorgerekend aan de klant.

F) Indien de reservatie wordt geannuleerd door Oriëntal-Paradise zelf en dit meer dan 24h op voorhand, wordt er door Oriëntal Paradise geen schadevergoeding betaald aan de klant. Het reeds betaalde voorschot zal wel teruggestort worden of kan omgezet worden naar een nieuwe reservatie.

G) Indien de reservatie wordt geannuleerd door Oriëntal-Paradise minder dan 24h op voorhand, wordt er door Oriëntal Paradise een vergoeding uitbetaald aan de klant. Deze vergoeding bedraagt 50 % van de gemaakte reservatie.
Dit met uitzondering wanneer de annulatie dient te gebeuren wegens een technisch probleem of wegens overmacht.

H) Indien de reservatie wordt geannuleerd door Oriëntal-Paradise de dag van de reservatie zelf wordt er door Oriëntal-Paradise een vergoeding uitbetaald aan de klant. Deze vergoeding bedraagt 100 % van de gemaakte reservatie.
Dit met uitzondering wanneer de annulatie dient te gebeuren wegens een technisch probleem of wegens overmacht.

I) Het niet betalen van het voorschot neemt de verplichting om uw reservatie na te komen niet weg.
Reservaties zijn enkel geldig geannuleerd wanneer u ons hiervan per e-mail op de hoogte brengt en wanneer u een bewijs van annulatie kan voorleggen. 

ARTIKEL 14 – VERHINDERD
Indien u verhinderd bent om uw reservatie na te komen, mag steeds iemand anders in uw plaats komen.
U dient ons hier wel op voorhand over in te lichten en de correcte persoonsgegevens over te maken.

ARTIKEL 15 – SCHADE
Wanneer er schade wordt aangebracht aan ons complex of dingen worden ontvreemd zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal doorgerekend worden aan de gebruiker.
Indien de gebruiker eventuele aangebrachte schade niet meld aan de receptie zal de politie ingeschakeld worden voor vaststelling van de feiten.
Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld.

ARTIKEL 16 – ROKEN
In ons gebouw geldt een algemeen rookverbod. Er kan en mag gerookt worden op het terras in privé sauna 1, 2 en 4. Privé sauna 3 beschikt niet over een terras en is daarom geheel rookvrij. Indien wij vaststellen dat er binnen gerookt is in de privé sauna dan rekenen wij 150,00 € schoonmaakkosten aan.

ARTIKEL 17 – PERSOONLIJKE GEGEVENS
Oriëntal Paradise garandeert en respecteert voor 100 % de privacy van zijn klanten. Uw gegevens worden niet vrijgegeven aan derden of ergens gepubliceerd.
Uw telefoonnummer of e-mail adres worden enkel gebruikt om uw reservatie te bevestigen of om onze promoties en acties toe te lichten.

ARTIKEL 18 – WEIGEREN
Wij behouden ons ten allen tijden het recht om mensen te weigeren of uit ons complex te ontzetten.

ARTIKEL 19 – CORRECT GEBRUIK
De klant verklaart zich integraal akkoord dat hijzelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van de door ons ter beschikking gestelde installaties en producten. In geen enkel geval kan de klant Oriëntal Paradise aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of eender welke andere claim.

ARTIKEL 20 – WEBSITEKOPIE
Het maken van een kopie door middel van een screenschot, zeefdruk, of enige andere duplicatie van onze website of delen ervan is verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.

ARTIKEL 21 – VERLOREN VOORWERPEN
Verloren of vergeten goederen van de klant worden bewaard gedurende een periode van 3 maand.
De klant kan zijn of haar goederen ophalen gedurende deze periode.
Na 3 maand worden de goederen vernietigd of eigendom van Oriëntal Paradise. De klant kan Oriëntal Paradise nooit aansprakelijk stellen voor verloren of achtergelaten goederen.

ARTIKEL 22 – VERLIESKOST
Bij verlies van de afstandbediening van de televisie, draagbare telefoons of de bediening van de domotica wordt u een verlieskost aangerekend van 100 € per verloren voorwerp.

ARTIKEL 23 – INTERIEURSCHADE
Bij problemen, schade aan de toestellen, het interieur of de installatie hebben wij ten allen tijden het recht uw identiteitskaart op te vragen.
Een vaststelling te laten uitvoeren en de kosten door te rekenen.

ARTIKEL 24 – RECHTBANK
Elk geschil tussen Oriëntal Paradise en de klant wordt beslecht volgens het Belgische recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel van Sint-Niklaas en het vredegerecht van Temse.

Op alle aangeboden informatie van deze website rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de beheerder. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Bij vaststelling kunnen de bevoegde rechtbanken aangesteld worden.

 Deze algemene voorwaarden werden op 11 januari 2018 gepubliceerd en vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden.